Začiatky mládežníckeho basketbalu v Komárne

Basketbalový klub BK Junior Komárno nesie svoj názov od sezóny 2016/17 a je pokračovaním mládežníckeho basketbalového oddielu BO Klokani Komárno, ktorý zahájil svoju činnosť v roku 2003. Hlavnou myšlienkou založenia mládežníckeho basketbalového klubu v Komárne, bola snaha združovať a vychovávať deti v našom regióne. Už počas prvého roka fungovania sa nášmu klubu podarilo prihlásiť prvú vekovú kategóriu do súťaže pod vedením SBA (Slovenská basketbalová asociácia).

Záujem o basketbal sa v Komárne postupom času zvyšoval až natoľko, že sa vytvoril priestor a možnosti pre nasledujúce basketbalové generácie. V priebehu ďalších rokov sa klubu pod vedením trénerov Mgr. Richarda Kajtora a Michala Jantošíka podarilo viacnásobne prebojovať až na majstrovstvá Slovenska, kde získal s kategóriami v minibasketbale dve štvrté a tri šieste miesta. V sezóne 2011/2012 sa na majstrovstvá Slovenska prebojovali aj mladší žiaci, ktorí obsadili konečné piate miesto.

Nové začiatky ...

Prelomové obdobie nastalo v už spomínanej sezóne 2016/2017, keď sa vtedajšie vedenie novomenovaného klubu BK Junior Komárno rozhodlo zvýšiť úroveň mládežníckeho basketbalu konfrontáciou na medzinárodnej úrovni. Táto vízia sa naplnila už v sezóne 2017/2018, keď sa družstvo kadetov zúčastnilo po prvýkrát v prestížnej Európskej mládežníckej basketbalovej lige (EYBL) v Budapešti a poľských Žaroch. V tomto trende klub pokračoval aj naďalej a stal sa pravidelným účastníkom tejto ligy.

Vyvrcholenie prišlo v novembri roku 2019, keď sme získanú dôveru predstaviteľov EYBL pretavili v úspešne usporiadaný domáci BIOSAURUS stage, za účasti družstiev z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Ukrajiny. Súčasnou prioritou vedenia BK Junior Komárno je vytvorenie kompletnej mládežníckej pyramídy, kde sa bude hráčom poskytovať maximálny komfort a podmienky na napredovanie svojej basketbalovej kariéry.

Po ukončení sezóny 2020/2021 sa činovníci nášho klubu rozhodli posunúť úroveň komárňanskej basketbalovej mládeže ešte o level vyššie. Na podnet prezidenta klubu sa na zasadnutí výkonného výboru jednohlasne odsúhlasilo, že do sezóny 2021/2022 vstúpi náš klub už pod novým marketingovým názvom Biosaurus Basketball Academy Komárno. Týmto krokom sa basketbalové vízie nášho klubu pretavili do reality a dali sme jasne najavo, že Komárno patrí jednoznačne k mestám s basketbalovou tradíciou. Cieľom našej novej basketbalovej akadémie BBA Komárno aj naďalej ostáva výchova mladých talentov s cieľom poskytovať najlepšie podmienky pre ich rozvoj.